درباره ما

این وب سایت جهت انتقال و به اشتراک گذاشتن اطلاعات، تجربیات و آگاهی های فردی به دوستان و علاقمندان طراحی گردیده و هدف از انتشار آن انجام رسالتی است در جهت اثرگذاری مثبت بر زندگی انسانها. هرچند کوچک، اثرگذاری جاودانه است.