تعیین مجدد ارزش‌ها

قبل از اینکه ارزش‌هایمان را تعیین کنیم لازم است چند نکته را بدانیم:
1- ما می‌توانیم چند ارزش اصلی و برای هر کدام چند ارزش فرعی در نظر بگیریم، شاید یکی از ارزش‌های زندگی و اصلی ما کسب وکار باشد و ارزش‌های فرعی آن می تواند صداقت در کار، تعهد و تلاش صادقانه یا رشد دائمی باشد.
2- ارزش‌ها می‌توانند متناسب با موقعیت تغییر کنند و حتی ما متوجه هم نشویم. بنابراین لازم است ما آگاهانه حواسمان به ارزش‌هایمان باشد. مثلا شخصی که برای عشق ارزش و احترام زیادی قائل است و متوجه می‌شود که به او خیانت شده است، ممکن است همان لحظه تمام باورهایش در رابطه با عشق زیر سوال برود و نه تنها عشق دیگر برای او ارزش محسوب نشود بلکه ضد ارزش هم محسوب شود.
3- گاهی موقعیت ایجاب می‌کند که ارزش‌های‌مان را آگاهانه تغییر دهیم. مثلا فردی را در نظر بگیرید که توجه به اکنون و حل مشکلات الان برای او یک ارزش است و همین امر باعث می‌شود که آینده‌نگر نباشد و پس از چند مدت در زندگی دچار مشکل شود. 
آنچه واضح است این مطلب می‌باشد که منظور از تعیین و تدوین مجدد ارزش‌ها، تغییر ارزش‌های منفی و ارتقای سایر ارزش‌ها می‌باشد. ارزش‌هایی مانند آسایش، تنبلی، توجه به اولیت‌های پایین، راضی نگاه‌داشتن دیگران و ... می‌بایست با ارزش‌هایی مثبت و سازنده جایگزین گردند.
همچنین باید بدانیم که بسیاری از ارزش‌هایی که انتخاب نموده‌ایم و ممکن است که آنها را ارزشمند هم بدانیم به هیچ وجه موضوع ارزشی نیستند. غرور، یکدندگی، عدم انعطاف‌پذیری و ... همگی ضد ارزش هستند که برای بسیاری بطور اشتباه بعنوان ارزش تلقی می‌گردد. 
می‌توان برخی از ارزش‌های مثبت را در حوزه خانواده، آموزش، اخلاق، اجتماع، شغل و حرفه، دوستی، سلامت، امور مالی و تفریحات دسته‌بندی نمود.

شناخت ارزش‌های مثبت
پس از اینکه ارزش‌های اصلی خود را شناختیم، لازم است که اولویت آنها را تغییر دهیم و همراستا با اهداف خود نماییم. برای شناخت ارزش‌های مثبت از ارزش‌های منفی چند راهکار وجود دارد:
1- نتیجه ارزش. از مقیاس‌های اساسی برای شناخت یک ارزش مثبت و ارزشمند و یک ارزش منفی، در نوع انتخاب‌ها می‌باشد. ارزش‌های مثبت ما را به انتخاب‌های ارزشمند و شاید سخت هدایت می‌کنند اما ارزش‌های منفی ما را به انتخاب‌های ضعیف و راحت. ببینید که آن ارزش خاص باعث رشدتان می‌شود یا بالعکس. از اینجاست که می‌توان فهمید که چرا برخی از افراد که عمر خود را مشتاقانه در راه ارزشی صرف کردند پس از رسیدن به آن دچار افسردگی شده و دیگران را از آن نوع فعالیت منع کردند. (عمر خود را مثل من هدر نده)
2- ارزش‌های صحیح دارای جزئیات می‌باشند. باید بدانیم که تعریف دقیق‌مان از واژه خوب، کمال، صداقت و ... چیست. تعیین محدوده هر ارزش است که آنرا اثرگذار می‌کند وگرنه یک ارزش به راحتی می‌تواند به بهانه‌ای برای توجیه هر خطا مبدل گردد.
ابتدا ارزش‌های صحیح خود را مکتوب کنید و سپس آنقدر انتخاب‌ها و تصمیمات خود را بصورت هوشیارانه بر مبنای این ارزش‌ها بگذارید تا ضمیر ناخودآگاه‌تان این ارزش‌های جدید را بپذیرد و به آنها الویت بدهد.