تاریخچه بازاریابی شبکه ای بخش دوم

شکل گیری مفهوم بازار یابی شبکه ای به شکلی که امروزه با آن آشنا هستیم به سال 1940 باز می گردد، جائیکه کمپانی کالیفرنیا ویتامین (California Vitamins) دریافت که وقتی تعداد زیادی "نماینده فروش" داشته باشد که هرکدام مقدار کمی از محصولات را بفروشند، می‌تواند مقدار بیشتری از این محصولات را بفروشد. در مقایسه با مدل تجارت سنتی که می‌کوشید با تعداد کمتری از توزیع‌کنندگان فروش بیشتری انجام دهد. کالیفرنیا ویتامین همچنین دریافت که بیشتر مشتریان آنها تشکیل شده از دوستان و خانواده "نمایندگان فروش" که در واقع توسط آنها با محصولات کمپانی آشنا شده بودند(بازار گرم).
نمایندگان فروش جدید از بین مشتریان راضی موجود ایجاد می‌شدند و یک سیستم مبتنی بر کمیسیون ایجاد گردید. هم تیم و هم افراد پاداشی مطابق با فروش خود دریافت می‌کردند و در نتیجه نتورک ماکتینگ متولد شد. این کمپانی بعدها نام خود را به کمپانی مکمل های غذائی نوتریلیت (Nutrilite Food Supplement Co) تغییر داد.


در سال 1959 ریچارد دیوس (Richard DeVos) و جوی ون اندل (Jay Van Andel) کمپانی ام وی (Amway) را که مخفف کلمه امریکن وی (the American Way) بود تاسیس نمودند. ام وی از همان روز نخست بر مبنای مفهوم نتورک مارکتینگ شکل گرفت.

بعد از بیش 50 سال ام وی یکی از جا افتاده‌ترین شرکت‌ها نتورک مارکتینگ است که در بیش از 100 کشور جهان و با بیش از 3 میلیون نتورکر فعالیت می‌کند. ام وی یکی از 30 شرکت برتر خصوصی آمریکا بوده و بیش از 70 میلیون خانواده از محصولات این شرکت استفاده می‌نمایند. 


در حال حاضر برآورد می شود که بیش از 50 میلیون نفر در جهان در نتورک مارکتینگ فعالیت می‌کنند و سالانه بیش از 100 میلیارد دلار درآمد نصیبشان می‌شود. با توجه با تاریخچه گفته شده از نتورک مارکتینگ و رشد مداوم جمعیتی آن، صنعت نتورک مارکتینگ بعنوان یکی از صنایع با سریعترین رشد شناخته شده و اینگونه پیش بینی می‌شود که با همین رشد مداوم در آینده کمپانی‌های بیشتری قابلیت تجارت شبکه‌ای و فروش مستقیم محصولاتشان به مصرف‌کنندگان را انتخاب می‌کنند. این روند پدید‌آمده همچنین با یک موج از پیشگامانی که مفهوم گسترش کیفیت زندگی و کار در خانه را راهبری می کنند به پیش می‌رود.


با توجه به اینکه سابقه نتورک مارکتینگ به سال 1940 باز می گردد می‌توان گفت که تازه این صنعت به بلوغ خود رسیده است. نتورک مارکتینگ در این لحظه بیش از هر صنعت دیگری میلیونر ساخته است. نتورک مار کتینگ با گذر از زمان، با موفقیت توانسته است خود را به یک مدل توزیع موفق و یک فرصت تجارت خانه‌محور تبدیل کند. این تجارت در واقع خود را بوسیله تعداد زیادی از راهبران تجاری که با یک سیستم ثابت شده برای کسانی که می‌خواهند به موفقیت های مالی دست‌یابند مورد تائید قرار داده. بسیار شگفت انگیز است که در حال حاضر نتورک مارکتینگ یکی از صنایع با بیشترین رشد در تاریخ است و هر هفته بیش از 150 هزار نفر مانند شما به این حرفه می‌پیوندند.


نوشته Troy Rocavert
ترجمه: محمدحسن خدابخشی